Hakkımızda

İzmir Özel
Site ve Bina Yönetimi

İzmir özel tesis , site yönetimi ve danışmanlık şirketi kurulduğu günden bugüne kadar Profesyonel Site Yöneticilik hizmetleriyle ilkeli şeffaf ve müşterilerine güven veren çalışmalar sunma çabasındadır.

Ege bölgesinde Apartman, Site, İş merkezi, Villa, Sanayi Sitesi gibi çoklu yaşam alanlarının sorunsuz yönetilmesi ve güvenlik teşkilatları ile onarım-tamirat ve temizlik hizmetlerinin görülmesi hususlarında hizmetler üretmekteyiz. En önemlisi ve asıl olanı da sizlerin  güvenini kazanmak  kat malikleri arasında oluşturulan güvenle; Sektörümüzde, en kaliteli hizmeti verebilmek amaç ve kararındayız. Sitenizin, Profesyonel yöneticiliğine talip olurken, tüm Hukuki Danışmanlık hizmetlerimizden ücretsiz yararlandırmayı ve maddi sorumluluk bilinci ile hareket ederek, yeni iskana açılan sitelerin ferdi münasebete geçme aşamasındaki yoğun hukuki formaliteleri ile geçiş sürecindeki bir dizi belirsizliklere de çözüm üretmekteyiz…

Globalleşen Dünya koşullarında, insan merkezli kişisel hizmet anlayışıyla, Profesyonel Site Yöneticilik sektöründe saygın bir yere ulaşma gayretiyle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Şirketimiz, müşteri profiline uygun Hizmet ve Pazarlama politikası üretimiyle, müşterileriyle yakın temas içinde, sitelerini en ekonomik ve sorunsuz bir şekilde yönetme konusunda duyulan memnuniyetten kıvanç duymaktadır.

MİSYONUMUZ

İnsan ilişkilerinin öneminin farkındalığı ile ortak değerlerimize saygılı davranarak, müşterilerinin yaşam kalitesini arttıracak, çözümler sunmak.
VİZYONUMUZ

Toplu yaşam alanlarında yaşanan sorun ve anlaşmazlıkları gözlemleyerek; kalıcı ve profesyonel çözümler üreterek sektöre yön vermek.
TEMEL DEĞERLERİMİZ

Hizmet verdiğimiz alanlarda; müşterilerimize kaliteyi, ödün vermeden sürdürülebilir şekilde, güvenle sunmak en temel değerlerimizdir.
Hizmetlerimiz

Yaşam alanlarınızı biz yönetelim siz keyfini çıkarın.

Sizin için özenle yaptığımız işlerimize ait detaylara aşağıda ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.

Site & Bina Yönetimi

Yaşam alanlarınızı en iyi şekilde yönetiyoruz. Size hayatın keyfini çıkarmak kalsın.

İş Merkezi Yönetimi

İş merkezlerini sizin için biz yönetelim. Detaylarla uğraşmayın, siz işinize odaklanın.

Tesis Yönetimi

Tesislerinizi sizin belirlediğiniz kurallara göre iş odaklı bir şekilde biz yönetelim.
SİTE YÖNETİMİ SİGORTA & HUKUKİ YÖNETİM BÜTÇE YÖNETİMİ TEKNİK YÖNETİM
 • Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım kitabı ve yönetim planının dağıtılması
 • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi, anketler hazırlanması
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
 • Faaliyetlerin yürütülmesi ve iş kalitesinin üst düzeye çıkması için gerekli personelin tedarik edilmesi,
 • Gelir/Gider hesaplarının Serbest Mali Müşavir tarafından tutulması ve kayıt altına alınması, Alacak takibi ve tahsilatı konusunda Avukat aracılığı ile resmi işlemlerin yürütülmesi , çalışanların görev alanları ve günlük iş programlarının hazırlanması, ve takibinin yapılarak  şeffaf ve Profesyonel Site Yönetimi’nin uygulanması,
 • Ana gayrimenkulde iskan edenler ile müteahhit firma arasında koordinasyonu sağlamak , yapı içerisindeki malzemelerde yetki sorumluluk ve garanti sürelerine göre aksaklığa sebebiyet verilmemesi için takibin yapılması,
 • Ana gayrimenkulde garanti kapsamında bulunan eşyalar için firmalarla gerekli görüşmelerin yapılması , düzenli olarak bakım onarımlarının yapılmasının sağlanması,
 • Hizmet yılı içerisinde işletme planında ön görülmeyen olağan dışı acil giderler için piyasa fiyat araştırmalarının yapılması , kalite ve site menfaatlerinin sağlanması,
 • Kat Malikleri ve Sakinleri bilgi formu alınması,kayıt tutulması,

SİGORTA YÖNETİMİ

Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

 • Yangın
 • Dahili su
 • Terör
 • Yangın mesuliyet
 • 3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suistimal sigortası yapılır

Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.Bu husus da yapılacak olan sigorta çalışmasından doğacak giderler kat maliklerine yansıtılır.

HUHUKİ YÖNETİM

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

 • Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
 • İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
 • Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri hakkında site adına Avukata yetki verilmesi
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
 • Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
 • İcra takibi yapılması
 • Dava açılması
 • Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
 • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek site muhasebecisi aracılığıyla saklanması  esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri :

 • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
 • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
 • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
 • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
 • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
 • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
 • Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü

 • Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
 • Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
 • Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
 • Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
 • Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
 • Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
 • Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
 • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu
 • Bakım ve Onarım firmaları ile anlaşılması ve bakım onarım firmalarının düzenli olarak kontrolü

Kaliteli ve güvenle hizmet verdiğimiz kurumlar

Sizde site ve Apartman yönetimi konusunda mutlu müşterilerimiz arasında yer alın. Siz keyfinize bakın.

1 +
Site
We are very happy to serve them!
1 +
Blok
We have done many projects.
1
Villa
We are alert to be successful!
1 +
Hane
We have an expert team.

Her türlü soru, görüş ve öneri için bize ulaşabilirsiniz

Adres:

Yeşilova Mahallesi 4016 Sokak No 6/2                   Bornova /İzmir

Telefon: 

0532 285 52 59 (Serkan Bey)                                              0530 134 52 59 (Aziz Bey)

Eposta: 

Hızlı İletişim Hattı:

Latest Blog

We are very happy to share news

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.